• FALL

  Volleyball- Beth Hill (Varsity)  (B Squad)  (C Squad)
   
   
  Football- Dwane Jemmings (Head)  (Asst) (Asst) (Asst)  Isaac Hildebrandt (Asst) 
   
   Dance- Jennifer Eberhard
   
   
  Winter 
   
  Boys Basketball- Brian Pendleton (Head)  Mike Freitag (B Squad)
   
   
  Girls Basketball- Mike Kelly (Head)  Jim Lueken (B Squad) 
   
  Dance- Jennifer Eberhard 
   
   
   
  Spring 
   
  Golf (Boys and Girls)- Joel Christianson (Head) (Asst)